👈 فروشگاه فایل 👉

كارآموزی - كارخانة كاشی اصفهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

كارآموزی - كارخانة كاشی اصفهان

كارآموزی كارخانة كاشی اصفهان

 

كارآموزی :

كارخانة كاشی اصفهان

كارآموزی :كارخانة كاشی اصفهان

 

مقدمه 

تهیه بدنه 

انواع خاك 

تهیه رنگ و لعاب

قسمت پرس واحد

مشخصات پشت كاشی و خواندن نوع قالب و پرس كاشی 

منطقه پخت

مشخصات كوره تونلی

معایب در كوره لعاب

آزمایش اكسیداسیون كوره تونلی

مخلوط لعاب واحد 1

نتایج ، آموزش های كلی واشكالات در كارخانه

قسمت كنترل كیفی (آزمایشگاهی

مقدمه :

در صنایع كاشی سازی و آجرهای نسوز كلاً تولیدات سرامیكی احتیاج به مواد اولیه ( مواد معدنی ) بوده كه زیر بنای ساخت و تهیه این نوع از فرآورده ها می باشد كه به جز چند مورد خیلی كم به صورت مصنوعی دركارخانجات مختلف تهیه می شود و بعنوان مواد اولیه به كارخانه های كاشی و سرامیك سازی آورده می شود .

بقیه مواد اولیه از طبیعت به صورت كانی های مختلف استخراج كه بنام معادن مختلف نامگذاری می شوند به كارخانجات حمل می شوند كه اكتشاف و پی جویی مواد اولیه مورد نیاز توسط كارشناسان ما زمین شناسی و درون صورت می گیرد و نحوه بهره برداری و استخراج آنها برنامه ریزی می گردند كه این مواد اولیه خوشبختانه در سرزمین ایران به فراوانی دیده می شود و درحال حاضر كاشی اصفهان از چندین نوع ماده معدنی استفاده می كند كه به صورت های مختلف به كارخانه حمل گردیده كه در اینجا اسامی و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و تعمیرات رفتاری آنها در برابر روان كننده ها بررسی می شود مانند : (حرارت ، پخت و غیره )

 

مواد تقریباً معروف :

1-    كائولن سركویر                    4- كائولن زئور                          7-خاك آباده (معدن استقلال)

2-    كائولن كوشا-نصرت                        5- كائولن زاویه میاه                   8- دولومیت تیدار

3-    كائولن تاكستان                    6- تعولیت مساوی                       9- تاك تیدار

 

 

قسمتهای مختلف كه در طول مدت كار آموزی در آن قسمتها فعالیت انجام شده :

1-    قسمت كنترل كیفی مواد (آزمایشگاه )

2-    قسمت تهیه بدنه

3-    قسمت پرس

4-    قسمت كوره

5-    قسمت تهیه لعاب

6-    قسمت خطوط لعاب

 

كه سرپرستان این قسمت به ترتیب آقایان         ، مهندس حاج احمدی ، مهندس خمیسی ، و در قسمت تهیه لعاب و خطوط لعاب خانم مهندس هاشمی می باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه بدنه

ساخت كاشی در كارخانة كاشی اصفهان از 5 مرحله تشكیل شده است كه ما در مورد هر یك از این مراحل توضیح می دهیم ، اولین قسمت این كارخانه تهیه بدنه نام دارد . دومین قسمت پرس نام دارد ، سومین قسمت كوره نام دارد . چهارمین قسمت تهیه لعاب نام دارد . پنجمین قسمت خطوط لعاب دسته‌بندی نام دارد – كه در هر یك از این مراحل باید كارهایی بر روی خاك و چیزهای دیگر از جمله بدنه صورت گیرد تا كاشی مطلوب به ما محصول دهد .

اولین قسمت این كارخانه كه تهیه بدنه نام دارد از این مراحل تشكیل شده است كه تا شماره 6 مربوط به تهیه بدنه می شود .

1-  خاك 2- آسیاب 3- دوغاب 4- الك 5- اسیدی درایر با 5 الی 6% رطوبت 6- پودر داخل مخازن 7- پرس كردن بیسكیویت 8- داخل كوره پختن  9- لعاب دادن وشكل دادن داخل كوره ها

انواع خاك كه كاشی اصفهان مصرف می كند عبارتند از :

1-  تالك 2 رود 3600 كیلوگرم  2- كلسیت 4350 كیلوگرم  3- فلدسپار 8700 كیلوگرم 4-300 SP آباده 7275 كیلوگرم  5- دولومیت 2 رود 9972 كیلوگرم  6- كائولن تاكستان 11100 كیلوگرم 7- كائولن ابهر 11925 كیلوگرم 8- قلیپاق 14400 كیلوگرم  9- كاشی لعابدار 14550 كیلوگرم 10- خرابا بیسكویت 15000 كیلوگرم  به این فرمول 100 كیلو چسب سیلیكات مایع و 75 كیلوكربنات باریم و آب به مقدار 8500 لیتر اضافه می شود و از فرمول D= 409 IT بدست می‌آید. 

(فرمول تهیه بدنه فراموش نشود ) .

 

 

👇محصولات تصادفی👇

چرا برخی از روابط سرانجام خوبی ندارند؟ مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو کارآفرینی نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار نمونه سوال ریاضیات مقدماتی پایان نامه کارشناسی كیفیت ادراك وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس