👈 فروشگاه فایل 👉

'- نقاشی در اكسپرسیونیسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

- نقاشی در اكسپرسیونیسم

نقاشی در اكسپرسیونیسم

نقاشی در اكسپرسیونیسم

پیشگفتار:

در باور من اصل مهم، پذیرش اشتباه است كه تعریف دیگر زندگی است. پذیرش دلتنگی‌هاست كه تعریف دیگر عشق است، گر چه آنچه مهم است به چشم دیده نمی‌شود و آنچه گفتنی است در قلب می‌ماند تا در سكوت ابراز شود.

من به حضور همین لحظه‌ای كه اكنون جاری است باور دارم. من آموخته‌ام كه از واقعیت آنچه هستم نگریزم و حضور خود را در عرصه زندگی با وجود ضعف‌ها و تكرار اشتباهات بپذیرم.

من در بی چراغی شب ریزش آبشارهای نور را دیده‌ام و كسانی را كه در باغچه‌ها، سنگ دلشان را می‌كارند می‌شناسم، با این همه، باغبان‌هایی را دیده‌ام كه سبزه را در ست‌هایشان می‌كارند و گل‌ها را در قلب‌هایشان.

با تشكر از استاد گرانقدر جناب آقای قاسم خانی قدردانی از زحمات بیدریغ‌شان.

با تشكر از ریاست محترم عالی سما جناب آقای هاشمی.

با تشكر از مدیر گروه محترم رشته گرافیك سركار خانم عنایتی.

و با تشكر از همه كسانی كه من را در اتمام این واحد درسی كمك و یاری نمودند.

...

پیشگفتار:

در باور من اصل مهم، پذیرش اشتباه است كه تعریف دیگر زندگی است. پذیرش دلتنگی‌هاست كه تعریف دیگر عشق است، گر چه آنچه مهم است به چشم دیده نمی‌شود و آنچه گفتنی است در قلب می‌ماند تا در سكوت ابراز شود.

من به حضور همین لحظه‌ای كه اكنون جاری است باور دارم. من آموخته‌ام كه از واقعیت آنچه هستم نگریزم و حضور خود را در عرصه زندگی با وجود ضعف‌ها و تكرار اشتباهات بپذیرم.

من در بی چراغی شب ریزش آبشارهای نور را دیده‌ام و كسانی را كه در باغچه‌ها، سنگ دلشان را می‌كارند می‌شناسم، با این همه، باغبان‌هایی را دیده‌ام كه سبزه را در ست‌هایشان می‌كارند و گل‌ها را در قلب‌هایشان.

با تشكر از استاد گرانقدر جناب آقای قاسم خانی قدردانی از زحمات بیدریغ‌شان.

با تشكر از ریاست محترم عالی سما جناب آقای هاشمی.

با تشكر از مدیر گروه محترم رشته گرافیك سركار خانم عنایتی.

و با تشكر از همه كسانی كه من را در اتمام این واحد درسی كمك و یاری نمودند.

 

- چاپ گران این فرایند را برای تهیه چاپ‌های سیاه و سفید از نقشه‌های برگه‌های نت و تصویر سازی‌های جذاب یافتند. این چاپ‌ها سپس به شكل منفرد یا به صورت كتابهای صحافی شده‌ای فروخته شدند كه متن آنها به روش برجسته چاپ شده بود.

هر چند چاپ برجسته فرایند انتخابی برای چاپ متن و گراوور سازی‌های چوبی سیاه و سفید بود اما گرایش شدید به آن زمانی حاصل شد كه این فرایند در چاپهای بیش از یك رنگ نیز وارد گردید. از سوی دیگر، لیتوگرافی به دلیل انطباق و تفكیك‌های رنگ خود، كه با سهولت نسبی و هزینه اندك انجام می‌شد، مطلوب واقع گردید.

در میانه سده نوزدهم، لیتوگرافی رنگی یا كرومولیتوگرافی با چاپ‌های لوكس و مجلل كه در تهیه آنها تا سی و دو سنگ با رنگ‌ها و انگیزه‌های مختلف به كار رفته بود، بی نهایت رواج یافت. شاید چشمگیرترین نمونه‌های كرومولیتوگرافی پوسترهای تبلیغاتی یك و دو ورقی باشد كه در نیمه دوم سده نوزدهم از روی سنگ‌های بزرگ لیتوگراف چاپ شدند.

از جمله معروفترین طراحان پوستر ژول شره، اوژن گراسه، تئوفیل استینلن، آلفونس موشا و هانری دو تولوزلوترك هنرمندان فرانسوی و پیشگامان عصر طلایی پوستر بودند.

 

 

 

بررسی شباهت‌ها و ویژگی‌های مشترك رشته‌های هنری:

هنرها از گذشته بسیار دور اصلی ترین وسیله ارتباط بین افراد و جوامع مختلف بوده‌اند. زبان هنر زبانی است كه حد و مرز نمی‌شناسد و با بیانی جذاب افكار اندیشه‌ها و ارزش‌های فرهنگی و هنری یك ملت را ثبت و پایدار می‌سازد.

با بررسی آثار هنری نیاكان خود می‌توانیم با افكار اندیشه‌ها باورها اعتقادات و توانایی‌های فنی و خلاقیت‌های هنری آنان آشنا شویم و می‌توان دریافت كه كلیه هنرها اعم از تجسمی، نمایش، موسیقی و ….رابطه‌ای تنگاتنگ با هم داشته و دارند و به عبارتی لازمه یكدیگرند و هدف مشترك آنها كشف و درك زیبایی‌ها و چگونگی نمایش و انتقال مفاهیم ارزشمند آنها به دیگران به منظور توجه به عظمت خلقت است -هدف دیگری كه بین همه هنرها مشترك است خود باوری است كه با بكارگیری توانایی‌ها و استعدادها و تسلط بر خویشتن مشاهده خواهیم كرد كه چگونه از عهده انجام امور بر می‌آییم و باور خواهیم كرد كه می‌توانیم به خود متكی باشیم و نیازهای خود و جامعه خویش را بر طرف سازیم.

...

گرافیك سنتی و نوین

واژه گرافیك به معنای ترسیم و نگارش است. بر این مبنا هنر گرافیك هنری است كه ترسیم كردن و نگاشتن، اركان اصلی آن را تشكیل می‌دهد. از این نظر در رده‌بندی هنرها هنر گرافیك را شاخه‌ای از هنرها تجسمی به شمار می‌آوریم. در قرن‌های گذشته پیش از آن كه چاپ و چاپگری بوجود آید هنر گرافیك از یك سو با نقاشی و از سوی دیگر با خوشنویسی مرزهای مشتركی داشت و به طور عمده در هنر كتاب آرایی متجلی می‌گردید اما با پیدایش و رواج چاپ هنر گرافیك بی آنكه پیوندهای خود را با نقش و خط از دست دهد مفهوم تازه‌ای كسب كرد بدین معنا كه بعد جدیدی به آن افزوده شد كه همان چاپ و تكثیر بود از آن پس گراورسازی و چاپ در تولید اثر گرافیكی آنقدر اهمیت داشت كه می‌توان هنر گرافیك را هنر چاپی نیز نامید.

در مرز گرافیك سنتی و نوین پدیده چاپ قرار دارد كه در اینجا منظور از آن هم چاپ‌های دستی به وسیله قالب‌های چوبی؛ صفحات فلزی و نیز چاپ سنگی دستی و هم چاپ نیمه ماشینی؛ لایتوگرافی جدید و هم چاپ ماشینی و چاپ حروفی می‌باشد.

هنر گرافیك شامل نمودهای مختلف؛ تصویرسازی خوشنویسی می‌باشد. بنابراین بیان احساسات نقاش از طریق قلمو و رنگ است و در نتیجه امكان دارد كه پیام روشن و واضحی برای همه افراد نداشته باشد یعنی یك نقاش عواطفش را بیان می‌كند و كاری به آن ندارد كه مخاطبش منظورش را درك می‌كند یا خیر. به همین دلیل در یك نمایشگاه نقاشی یا یك تابلوی مشخص؛ افراد مختلف برداشت‌های متفاوتی دارند اما یك گرافیست موظف است پیام خود را به گونه‌ای بیان كند حتماً مخاطبش منظورش را دریافت كند.

هنر گرافیك چون تكثیر می‌شود و با فنونی چون چاپ همدست شده و متعلق به همه می‌شود مثل نقاشی شخصی و تك نیست و هیچگاه به عنوان تابلو در یك قاب تنها نمی‌ماند.

نقاش ایتالیایی می‌گوید: گرافیك كار مشكلی است چون با یك نقطه و یا یك خط باید به اندازه یك كتاب سخن گفت و البته همه‌ی راز زیبایی گرافیك نیز در همین نكته نهفته است.

......

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه نظریه های شخصیت پیشینه و مبانی نظری کمال گرایی مقاله بررسی عدل الهی مقاله سیاهک ویژگی های جمعیتی شهر خلخال