👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی دین

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی دین

مقاله بررسی دین

مقاله دین : بررسی كلی

درباره ماهیت دین تعاریق مختلف وجود دارد. و هر مكتب و متفكر تعریف خاص خود را از دین ارائه كرده است. كه به طور مختصر چهار مورد از این تعاریف را ذكر خواهیم كرد. مورد اول، دین یعنی «شناخت یك موجود فوق بشری كه دارای قدرت مطلقه است و خصوصاً باور داشتن به خدا یا خدایان متشخص كه شایسته پرستش اند»

تعریف دوم : كه تعریف روانشناسی از دین است. دین یعنی احساسات، اعمالی و تجربیات افراد در هنگام تنهایی. آنگاه كه خود را در برابر آنچه كه الهی می نامند، می یابند(ویلیام جیمز).

مورد سوم : «دین اعتراف به این حقیقت است كه كلیه موجوداتتجلیات نیروئی هستندكه فراتر از علم و معرفت ماست» (هربت اسپنسر).

چهارم تعریف جامعه شناختی دین «دین مجموعه ای از باورها، اعمال، شعائر و نهادهای دینی كه افراد در جوامع مختلف بنا كرده اند:

درباره منشأ و مبدأدین كه دین از كجا نسأت گرفته و سرآغاز آن كجاست هم نظر وعقیده واحد وجود ندارد. بعضی منشأ آن را سحر و جادگروی می دانند. بعضی مانند ماركیست ها به قدرت مندان و حاكمان اشاره دارند. كه دین را برای وسیله استشمار طبقات محروم جامعه ایجاد نمودند و گروهی نیز منشأ آن را خداوند و وحی الهی دانسته اند. كه توضیح این نظریه. از دیدگاه قرآن در مورد منشأ دین بهره می گیریم. از نظر قرآن دین الهی كه كامل شده آن دین اسلام است. از اولین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است. چوت كه طبق آموزه های قرآن و دیگر كتب آسمانی. نسل  بشر امروزی به دو نفر آدم و حوا منتهی است. حضرت آدم پیامبر بوده و وحی آسمانی بر وی نازل می شده است. كه بعد از فرزندان حضرت آدم تعداد مردم زیاد شده و به قبایل مختلف تقسیم شدند. و در هر قبیله بزرگان وجود داشته كه مورد احترام افراد قبیله بودند. و بعد از مرگشان از آنها مجسمه های ساخته می شده. و این مجسمه ها برای نسل بعدی افراد قبیله دارای قدامت بودند. و به مرور زمان ستایش قرار گرفتند. كه از آن زمان به بعد بت پرستی میان مردم رواج پیدا كرد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت پارادایم های گوناگون حسابداری دیوار حائل وزنی پایان نامه بررسی محدوده پارامترهای تاثیرگذار بر شكل پذیری اتصالات صلب رایج در ایران پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه شهر تهران) فایناس