👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تصاویری از انواع حشرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تصاویری از انواع حشرات

دانلود تحقیق مقاله تصاویری از انواع حشرات

این فایل حاوی حدود 45 تصویر از حشرات ، سوسکها کرمها و... مختلف با اسامی انگلیسی آنها می باشد. که در زیر به برخی از آنها اشاره شده که فایلی مناسب برای تحقیقات و شناسایی انواع حشرات (حشره شناسی) می باشد

Honey Bees

زنبورهای عسل

Bean leaf beetle (red phase and yellow phase)

سوسک برگ لوبیا (نمونه قرمز و نمونه زرد)

Several color phases of the bean leaf beetle

چندین نمونه رنگ از سوسک برگ لوبیا

Bean leaf beetle (red phase

سوسک برگ لوبیا (نمونه قرمز)

Bean Leaf Beetle

سوسک برگ لوبیا

Bean Leaf Beetle Feeding

تغذیه برگ لوبیا

Bean leaf beetle without spots

سوسک برگخوار لوبیا و بدون لکه

Bean leaf beetle (yellow phase)

سوسک برگ لوبیا (نمونه زرد)

Bean leaf beetles on early-emerging soybean

سوسک های برگ لوبیا روی سویا در اوایل رشد

Ventral view of Pediculus humanus

نمای مرکزی از Pediculus humanus

Two head lice with dime for size comparison

دو نوع شپش

....

Whole body view of Pediculus humanus

Alfalfa Webworm

Armyworm

Heads of armyworm, fall armyworm, and corn earworm

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بازار بورس و اهمیت ابزارهای مالی بورس در بازارهای پول و سرمایه مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن ( فصل دوم پایان نامه ) مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها پایان نامه بررسی تاثیر یادگیری همیاری بربهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه