👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

آماده سازی محلول نشاسته

نشاسته در مخزن در آب کاملا حل شده بعد از آماده شدن توسط پمپ به تانک اسید زنی هدایت می شود غلظت این محلول توسط بومه سنج اندازه گیری می شود .

...

هیدرولیز نشاسته با اسید

نشاسته از 2 نوع پلیمر تشکیل یافته است :

 ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .

هیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(1→4) α و  (1→6) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است . . برای تولید شربت گلوکز هیدرولیز جزئی انجام شده و محصول حاصل شامل مخلوطی از دکستروز و مالتوز می باشد . البته ترکیبات هیدرولیز شده متفاوت بوده و بستگی به واکنش های انجام گرفته دارد . این درجه از هیدرولیز را معادل دکستروز( DE) می گویند .

:DE میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند .

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت وابستگی به مواد مقاله براورد وراثت پذیری و صفات ظاهری زنبور عسل ایرانی پایان نامه بیماری های گیاهان زراعی پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل شهر بوئین زهرا پایان نامه بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر